Posifons hemmafyr WiFi

Posifons hemmafyr Wifi möjligör hög precision på positioner när användaren är hemma och enheten har kontakt med hemmafyren. Enheter som kan nyttja funktionen som erbjuds i detta tillbehör är: Nano, Nano 4G, Pico Pro, SmartSole och Keruve. Keruve enheten kräver minst två stycken hemmafyrar. Genom att använda Posifons hemmafyr WiFi till ditt mobila trygghetslarm så kommer enheten kunna spara batteri när man är hemma, du kommer får bättre precision på positioner på ditt larm samt att man kommer kunna använda ett mindre trygghetsområde utan att falska larm genereras.

Posifons hemmafyr WiFi är enkel att installera, bara att sätta in i eluttaget på valfritt ställe i hemmet. Sedan behöver vår support hjälpa dig med att fästa en adress på fyren. Räckvidden per fyr är ungefär 50 kvm. Du kan använda flera för att täcka hela hemmets yta.

550,00 kr

Vill du bli privat- eller omsorgskund?

Privat Omsorg